За нас


Мобилен достъп 24/7

Платформата за дистанционно и електронно обучение е разработена през 2014 г. и е предназначена за обучените в електронна среда на студентите от НСА „Васил Левски“ в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Студентите получават достъп до интернет базираната платформа за дистанционно обучение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в реално време от всяка точка на света.

Интерактивни учебни материали

Студентите получават достъп до електронни учебници, интерактивни учебни материали, курсови задачи, тестове за самоподготовка и за изпити по изучаваните учебни дисциплини.

Съвместима с различни операционни системи

Платформата предоставя възможност за интерактивна връзка с преподавателите посредством съвременни средства за комуникация във виртуални класни стаи.

Интернет базираната система за дистанционно обучение е съвместима с всички популярни операционни системи.

Нашият екип


Дистанционното обучение в НСА „Васил Левски” предоставя възможност на студентите спортисти успешно да съчетават своето обучение с професионалните си ангажименти, тренировъчната и състезателната дейност.

 • проф. Огнян Миладинов, ДН

  Ръководител на ЦДЕО

  Научни интереси в областта на техниката, тренировката, методиката на обучение, методиката на преподаване в леката атлетика и по-специално в лекоатлетическите скокове.

 • доц. Михаил Кончев, доктор

  РПедагогически експерт към ЦДЕО

  Научни интереси в областта на математиката, информационните и комуникационни технологии, статистика и изкуствен интелект.

   

   

 • гл. ас. Милена Кулева

  Администратор на интернет базираната платформа за дистанционно обучение

  Научни интереси в областта на мениджмънта, проектирането и управлението на интерактивни платформи за обучение.

 • Петя Нягин

  Технически секретар на ЦДЕО

  Управление и администрация.

Връзка с нас

Изберете удобен за Вас начин за връзка с центъра за дистанционно и електронно обучение - по телефона или по електронен път.

Адрес:

гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"

Т: (+359) 892 299 867
СТ: (+359) 02 4014 (393)
E:cdeo@nsa.bg

Контакти

проф. Огнян Миладинов, ДН
Ръководител на ЦДЕО
GSM: (+359) 898 776 053
Тел.: (+359) 02 4014 (214, 341)

доц. Михаил Кончев, доктор
Педагогически експерт към ЦДЕО
GSM: (+359) 897 313 820

гл. ас. Милена Кулева, доктор
Администратор на интернет базираната платформа за дистанционно обучение
GSM: (+359) 898 776 665
e-mail: mil3na@gmail.com

Петя Нягин
Технически секретар на ЦДЕО
GSM: (+359) 892 299 867
Тел.: (+359) 02 4014 (393)
e-mail: cdeo@nsa.bg